Kinas miljöförespråkare tar klivet in på börsen

Organisationer som vill påverka kinesiska företag att ta ett större miljöansvar och minska sina utsläpp har nu tagit sina protester till ett nytt forum, nämligen finansmarknaden, och närmare bestämt Hong Kong-börsen (HKEx). Många företag från Kinas fastland är listade på HKEx, och nu kräver miljöförespråkare att företagen måste bli betydligt bättre på att kommunicera miljöaspekter av sin verksamhet till aktieägare.

Enligt organisationerna Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) och Civic Exchange har 175 av de Hong Kong-listade bolagen (dvs 16 procent av det total antalet) tillsammans gjort sig skyldiga till 750 miljörelaterade regelbrott i Kina de senaste åren. Flest överträdelser står så kallade H shares för, det vill säga företag som är bolagsregistrerade i Kina och handlas på Hong Kong-börsen.

Ett exempel är Tsingtao Brewery, Kinas mest välkända öltillverkare och näst störst i landet sett till volym. Företaget har samlat på sig över 20 miljörelaterade regelöverträdelser i Kina mellan 2004-2009. En anläggning i Chongqing befanns släppa ut industriellt avloppsvatten med en koncentration av miljöfarliga ämnen som var 45 gånger högre än det av myndigheterna satta gränsvärdet.

Ytterligare exempel på hur företag brutit mot Kinas miljöregler lyfts fram i den här rapporten.

IPE och Civic Exchange framhåller att HKEx borde kräva att listade bolag blir betydligt mer transparenta på det här området, eftersom aktieägare behöver få ta del av informationen för att kunna göra en korrekt bolagsanalys.

I dagsläget är det mycket tunt med information om miljörelaterade lagöverträdelser och påföljande åtgärder i bolagsrapporter och på hemsidor. På senare år har en del företag valt att följa framväxande internationella standarder för rapportering och ger ut särskilda hållbarhetsrapporter, men inte heller här finns någon vidare relevant information om miljöbrott och liknande, menar IPE och Civic Exchange.

Organisationerna påpekar att brott mot miljöregler historiskt sett inte fått några större finansiella konsekvenser för bolag i Kina, men att detta nu börjar ändras. Ett exempel är en textilfabrik, ägd av Fountain Set Holdings, som släppte ut 22 000 ton orenat avloppsvatten per dag (!) genom ett hemligt avloppsrör till en närbelägen flod. Företaget dömdes till motsvarande cirka 11 miljoner kronor i böter.  

Kanske kan IPE och Civic Exchange få gehör för sin uppmaning till HKEx att kräva företagen på information om miljörelaterade lagöverträdelser och åtgärder av desamma. Börsens ordförande Ronald Arculli uttryckte följande i börsens CSR-rapport för 2009:

“Investors now demand more transparency and accountability. I strongly believe that this experience can accelerate our pursuit of sustainable business strategy and practices. Given that stakeholders nowadays increasingly turn to broader measures of business value such as impacts on the environment and community, it is important for HKEx to not only focus on business growth but also affirm our CSR objectives and convey positively to our stakeholders our continued investment in the marketplace, workplace, community and environment as well as our long term commitment to ethical and responsible business practices”.

Lämna en kommentar

Filed under ansvarsfulla investeringar (SRI), bolagsstyrning, csr, kina, miljö

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s